ول کام

با هر مکافاتی بود دیروز به سلامتی وارد خاک پاک یونایتد استیتس شدیم.

همین

Advertisements

المان هستیم

امروز بالاخره از ایران خارح شدیم و با این sharayet dige farsi ham nemishe type kard

felan

😉