برای خودم

هفته پیش جمعه بالاخره بدمینتون برنده شدم.

هیچ جا خونه آدم نمیشه.

دیروز و پریروز رفتیم جاهای جالبی رو دیدیم و کلی به آینده های رنگی فکر کردیم. یه چیزی هست که من باید درستش کنم… همش یادم میره و اون آدم عصبی مسخره ای میشم که نمیتونه کار گروهی کنه، و ازش حوشم نمیاد.

Advertisements