به مرگ که فکر کنی دلت برای همه تنگ میشود

اینجا جاییست که از بی پناهی سر از اینجا در میاورم. وبلاگ… جایی که برای خودم مینویسم

دیشب که حرف میزدیم حرف از مردن شد حرف از پیشگویی یا چیزهایی شبیه این. مرگ همیشه همراه ماست. هر جا که زندگی هست سایه مرگ هم هست. نه اینکه بخواهم از ترسناک بودن مرگ گفنته باشم. نه. از اینکه احتمال به این زیادی کنار تک تک لحطه هاست و هیچوقت به آن فکر نمیکنیم

همه ما یک روزی میمیریم و چه بهتر که در ۹۶ سالگی باشد اما نمیشود روی چیزی حساب کرد

…مینویسم که از سرم بیرون رفته باشد آن نگاه نگران دیشب که اشکم را در آورد

و بیشتر از دلتنگی دلت برای مانده ها خواهد سوخت

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s